Hieselmais
Muscardinus avellanarius
Haselmaus
muscardin
common dormouse
arganaz-castanho
d' Hieselmaus 1 ass eigentlech keng Maus, mee gehéiert zur selwechter Famill ewéi de Siweschléifer