himmlisch wundervoll
divin merveilleux divinement
heavenly divine delightful divinely
celeste divino maravilhoso divinamente
et ass eng himmlesch Rou an de Bierger
menger Fra hir Gromperekichelcher schmaachen himmlesch