Hiriichtungen
Hiriichtunge
Hinrichtung
exécution d'un condamné
execution putting to death
execução de um condenado
op der grousser Plaz hate se schonn de Gaalge fir d' Hiriichtung 1 opgestallt
Exekutioun
Hiriichtung
Exekutioun