Hiwäisschëlter
Hiwäisschëlder
Hinweiszeichen
signal d'indication
information sign road sign
sinal de indicação
um Hiwäisschëld gesäit een, datt dës Strooss eng Sakgaass ass