holzig
fibreux ligneux
woody stringy
lenhoso lígneo
du muss déi holzeg Enner vun de Spargelen erofschneiden