Homeopathen
Homeopathe
Homöopath
homéopathe
homeopath
homeopata
mäin Homeopath hëlt sech ëmmer vill Zäit, fir mir ze erklären, wat déi natierlech Mëttelen am Kierper bewierken