Hongerléin
Hungerlohn
salaire de famine
pittance
salário de miséria
a ville Länner schaffen d' Leit 1 fir en Hongerloun