Hormonbehandlungen
Hormonbehandlunge
Hormonbehandlung
traitement hormonal
hormonal treatment
tratamento hormonal
eng Hormonbehandlung ass fir eng Koppel heiansdo déi eenzeg Manéier, fir op natierlechem Wee e Kand ze kréien