Hörsturzen
Hörsturze
Hörsturz
surdité brusque perte soudaine de l'audition
(sudden) hearing loss
surdez repentina perda súbita de audição
en Hörsturz kënnt meeschtens ouni Virwarnung oder Ursaach vu baussen