hunn
gehouscht
intransitiv
husten
tousser
to cough
tossir
wann ech muer nach ëmmer esou vill muss houschten , 1 da ginn ech bei den Dokter
am Sall war d' Loft 1 esou dréchen, datt ech net konnt ophale mat houschten