hunn
gehuppt
reflexiv
1
sich hocken
s'accroupir
to squat down
acocorar-se agachar-se
hupp dech, fir de Kanner d' Schong 1 ze strécken, amplaz dech ze bécken!
intransitiv
2
hocken in der Hocke sitzen
être accroupi
to be squatting
estar acocorado estar agachado
wann ech laang huppen , 1 kommen ech net méi gutt op