Hygiènesmoossnamen
Hygiènesmoossname
Hygienemaßnahme
mesure d'hygiène
hygiene measure
medida de higiene
d' Hänn 1 ze wäschen, ass op ville Plazen eng obligatoresch Hygiènesmoossnam
déi nei Hygiènesmoossnamen hu gréisser Auswierkungen op dat ëffentlecht Liewen
well de Virus sech ganz séier verbreet, goufen d' Hygiènesmoossname 1 verschäerft
Hygiènesmesure
Hygiènesmoossnam
Hygiènesmesure