hypothetisch
hypothétique hypothétiquement
hypothetical hypothetically
hipotético hipoteticamente
dat, wat ech sot, war reng hypotheetesch
mir si bei eisen Iwwerleeungen hypotheetesch virgaangen