hunn
geidderzt
intransitiv
wiederkäuen
ruminer remâcher des aliments
to chew the cud
ruminar remastigar alimentos
d' Kéi 1 louchen ënner engem Bam ze idderzen
EGS nom Iesse souz hien do an aller Gemittsrou ze idderzen nom Iesse souz hien do an aller Gemittsrou ze verdauen