ideologisch
idéologique idéologiquement
ideological ideologically
ideológico ideologicamente
tëschent dësen zwou Parteie gëtt et kaum ideologesch Ënnerscheeder
eise Veräin ass politesch an ideologesch neutral