kee Pluriel
EGS
PEJ
Erbsenzählerei
pinaillage
nitpicking
picuinhice
a mengen Aen ass et Ierbessenzielerei , 1 dësen Text Wuert fir Wuert ze analyséieren
Méckepéilerei
EGS
PEJ
Ierbessenzielerei
Méckepéilerei