Ierffollgen
Ierffollge
Erbfolge
ordre de succession
(line of) succession
ordem de sucessão
dem Kinnek säi Brudder steet an der Ierffolleg op der aachter Plaz