Ierfschaften
Ierfschafte
Erbschaft
héritage
inheritance
herança
ech hunn eng déck Ierfschaft gemaach