ärgerlich
fâcheux
annoying irritating
aborrecido irritante
et ass iergerlech , 1 datt de Lift net geet