Ieselzegkeeten
Ieselzegkeete
EGS
Eselei Unsinn
ânerie connerie idiotie
folly idiocy foolishness
burrice asneira
mat dengen Ieselzegkeeten hues de dech erëm eng Kéier déck blaméiert!
Bauzegkeet
Kallefzegkeet
Rëndvéizegkeet
EGS
Ieselzegkeet
Bauzegkeet
Kallefzegkeet
Rëndvéizegkeet