Iessgewunnechten
Iessgewunnechte
meeschtens Pluriel
Essgewohnheit
habitude alimentaire
eating habits
hábito alimentar
an der Vakanz hu mir eis missen op friem Iessgewunnechten ëmstellen