Iessstéierungen
Iessstéierunge
Essstörung
trouble(s) du comportement alimentaire
eating disorder
problemas de comportamento alimentar
eng Iessstéierung ka bedeiten, datt de Patient ze vill oder net genuch Iessen zou sech hëlt