Immatrikulatiounen
Immatrikulatioune
1
Kfz-Zulassung eines Kraftfahrzeugs
immatriculation d'un véhicule
registration of a vehicle
registo (automóvel)
wou ass de Büro vun der Immatrikulatioun fir d' Autoen? 1
2
Kfz-Zulassung Dokument
immatriculation document
vehicle log book
certidão de registo (automóvel)
fir déi Prozedur muss de deng Immatrikulatioun presentéieren