Immigratiounen
Immigratioune
Einwanderung
immigration
immigration
imigração
d' Immigratioun 1 muss vun enger konsequenter Integratioun begleet ginn
Awanderung
Immigratioun
Awanderung