impulsiv
impulsif impulsivement
impulsive impulsively
impulsivo impulsivamente
mäi Papp ass en impulsive Mënsch
ech war erféiert, wéi hien esou impulsiv reagéiert huet