inakzeptabel
inacceptable
unacceptable
inaceitável
däin inakzeptabelt Behuele wäert Konsequenzen hunn
verschidde Klauselen am Vertrag si fir eist Land inakzeptabel