Indexpatienten
Indexpatiente
Indexpatient
cas index patient
caso índice paciente
fir de Verlaf vun enger Pandemie ze verstoen, ass et wichteg, erauszefannen, mat wiem en Indexpatient a Kontakt koum