Indianer
Indianer
indien d'Amérique
(American) Indian Native American
índio ameríndio
fir d' Fuesent 1 hunn ech mech als Indianer verkleet