Industriegebidder
Industriegebitter
1
Industriegebiet
région industrielle
industrial region
região industrial
fréier war de Minett e rengt Industriegebitt
2
Gewerbegebiet
zone d'activité (commerciale)
industrial estate
zona de atividades económicas
den ekologeschen Impakt vum geplangten Industriegebitt muss nach studéiert ginn