Infektiounskurven
Infektiounskurve
Infektionskurve
courbe d'infection courbe épidémique
curva de infeção curva epidémica
nodeems déi éischt Schutzmesuren a Kraaft waren, ass d' Infektiounskurv 1 däitlech méi flaach ginn
ënnerschiddlech Berechnungsmodeller féieren zu ënnerschiddlechen Infektiounskurven