Influenzen
Influenze
Einfluss Einwirkung
influence effet, emprise
influence
influência efeito, ascendente
deng Meenung huet keng Influenz op meng Decisioun
Afloss
Influenz
Afloss