Infrastrukturen
Infrastrukture
Infrastruktur Anlagen, Einrichtungen
infrastructure installations, équipements
infrastructure
infraestrutura instalações, equipamentos
deen neie Bau gouf un déi al Infrastruktur ugepasst
d' Land 1 investéiert vill an d' touristesch 1 Infrastrukturen