anfänglich
initial
initial
inicial
eis initial Iddi ass verworf ginn