inkompatibel
incompatible
incompatible
incompatível
dee bilaterale Kontrakt ass inkompatibel mat enger europäescher Direktiv