inkontinent
incontinent énurétique
incontinent
incontinente
no senger Prostatt-Operatioun war mäi Papp inkontinent