kee Pluriel
1
Innenarchitektur Fachrichtung
architecture d'intérieur discipline
arquitetura de interiores disciplina
studéiers de nach ëmmer Innenarchitektur an Design?
2
Innenarchitektur Gestaltung
architecture d'intérieur aménagement
arquitetura interior de uma construção
vu bausse fält dat Haus net op, mee et krut e Präis fir seng Innenarchitektur