Insektegëfter
Insektizid
insecticide
insecticide
inseticida
et wier besser fir d' Ëmwelt, 1 wa manner Insektegëft géif gesprëtzt ginn
Insektizid
Insektegëft
Insektizid