Insektiziden
Insektizide
Insektizid
insecticide
insecticide
inseticida
et wier besser fir d' Ëmwelt, 1 wa manner Insektizide géife gesprëtzt ginn
Insektegëft
Insektizid
Insektegëft