Installateuren
Installateure
Installateur
installateur de chauffage et de sanitaires
plumber
instalador de instalações sanitárias e de aquecimento
wann s du de Krunn net gefléckt kriss, da musse mer den Installateur ruffen