Inten
Inte
Ente
canard
duck
pato
de Fuuss huet dës Nuecht erëm zwou Inte geholl