Intelligenzen
Intelligenze
1
Intelligenz
intelligence
intelligence
inteligência
de Jury war vun hirer Intelligenz impressionéiert
Gescheitheet
Intelligenz
Gescheitheet