Interessevertriedungen
Interessevertriedunge
Interessenvertretung Interessengruppe
groupement d'intérêts
interest group
agrupamento de interesses
déi fräi Beruffer hunn hir eegen Interessevertriedung