Interferenzen
Interferenze
1
Physik
Interferenz Überlagerung von Wellen
interférence d'ondes, de mouvements vibratoires
fir Interferenzen tëschent den elektreschen Apparater ze vermeiden, sollen se vu Fachleit installéiert ginn
2
Interferenz Überschneidung
interférence interaction, influence réciproque
de Staatsrot huet a sengem Avis op Interferenze mat anere Gesetzestexter higewisen
bei Kanner, déi méisproocheg opwuessen, kënnt et dacks zu sproochlechen Interferenzen