hunn
internéiert
transitiv
internieren
interner
to intern
internar
et däerf keen ouni legal Basis internéiert ginn