intolerant
intolérant
intolerant
intolerante
mat intolerante Leit ginn ech net eens
sief net esou intolerant ! 1