Inversiounen
Inversioune
Inversion Umkehrung
inversion
inversion
inversão
bei enger Fro kënnt et dacks zu enger Inversioun vu Sujet a Verb