Investitiounsfongen
Investitiounsfonge
Investitionsfonds
fonds d'investissement
investment fund
fundo de investimento
d' Hallschent 1 vun de Recetten, déi duerch déi nei Steier erakommen, ginn an en Investitiounsfong transferéiert