kee Singulier
Investitionskosten
coûts d'investissement
investments costs
custos de investimento
de Projet ass mat enormen Investitiounskäschte verbonnen