hunn
isoléiert
transitiv
1
isolieren absondern, trennen
isoler mettre à l'écart
to isolate
isolar pôr à parte
d' Prisonéier, 1 déi de Virus hunn, gi vun deenen aneren isoléiert
2
isolieren abdichten
isoler étanchéiser
to insulate
isolar estancar
et zitt eran, well d' Fënsteren 1 net gutt isoléiert sinn