hunn
iwwerduecht
transitiv
überdenken
reconsidérer
to think over to reconsider
reconsiderar
huel der Zäit, fir deng Entscheedung ze iwwerdenken ! 1